top of page
bigstock-woman-filling-a-glass-of-water-136852826.jpeg

Grundvand

Grundvandet bliver pumpet op fra magasiner i undergrunden, iltet, filtreret og kvalitetssikret på vandværket og sendt direkte ud i hanerne hos forbrugerne. Ingen rensning, ingen tilsatte stoffer – bare rent vand. Andre lande må desinficere vandet med klor eller henvise indbyggerne til flaskevandet på supermarkedernes hylder. Det er dyrt, upraktisk og belaster miljøet. En liter flaskevand sender op til 2.000 gange mere C02 ud i atmosfæren end en liter postevand.

I Danmark foretrækker vi at forebygge forurening af grundvandet frem for at rense vandet. Det gør vi, fordi vi ønsker, at vores drikkevand skal produceres fra det renest mulige grundvand, og fordi grundvandet leverer vand til vores åer og søer, der er levested for dyr og planter.

Jo mere vi ved om grundvandet, jo bedre kan vi beskytte det. Allerede i dag har vi et ganske godt billede af, hvor grundvandet er, og hvordan det er beskyttet af forskellige jordlag. 

Naturstyrelsen står for den fortsatte kortlægning af grundvandet og udpeger indsatsområder. Herefter tager kommunerne over og laver indsatsplaner, der sikrer den nødvendige beskyttelse af områderne. De kan for eksempel kræve at brugen af nitrat reduceres ved boringerne. (Kilde: "Rent Drikkevand", Miljøministeriet, Naturstyrelsen - hent pjecen her).

bottom of page