top of page
IMG_7031 2.JPG

Links

GULDBORGSUND VANDRÅD

Vandrådet virker som kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem almene vandværker i Guldborgsund Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver.

Guldborgsund Vandråd  

VANDFORSYNINGSLOVEN

Loven har efter § 1 bl.a. til formål, at sikre udnyttelse og beskyttelse af vandforekomster sker ud fra en samlet planlægning, og kvalitetskravene til drikkevand. Herudover sikrer loven også hensynet til princippet om omkostningsdækning, vandforsyningsloven § 1 a.

Vandforsyningslov

ANLÆGSRAPPORTER

GEUS er en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Derudover er GEUS partner i Geocenter Danmark og tilknyttet Euro GeoSurveys. GEUS er geologisk datacenter og udfører undersøgelser, forskning, rådgivning og kortlægning i primært Danmark og Grønland. 

Geus.dk 

bottom of page